Správna rada Nadácie PSK pre podporu rodiny na svojom 5. zasadnutí rozdelila prvé finančné prostriedky obyvateľom zasiahnutým októbrovým zemetrasením. V prvej fáze bola schválená finančná pomoc pre 100 žiadateľov, v celkovej sume 136 500 eur. Ide o prostriedky zo 100-tisícovej účelovej dotácie schválenej krajskými poslancami, ako aj o príspevky verejnosti a donorov zaslané na účet, ktoré sú vo výške vyše 36-tisíc eur.