SPRÁVNA RADA NADÁCIE

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Ing. Jozef Kmec, PhD.

Možností ako sa dá pomôcť je veľa. Práca v Nadácii PSK pre podporu rodiny je mojím spôsobom, ako byť nápomocným rodinám v ťažkej životnej situácii.

JUDr. Pavel Hagyari, PhD., MBA

Mgr. František Majerský

,,Kto zachráni jeden život, zachráni celý svet.“

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA

Najväčšie chvíle v živote sa netýkajú sebeckých úspechov, ale vecí robených pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú, a preto pre jednu osobu môžeme byť svetom.

DOZORNÁ RADA NADÁCIE

Ing. Lucia Sukeľová

Ing. Michal Repaský

V súčasnej dobe sa nachádzame v celosvetovej kríze. Je to obdobie, keď ostatní dokážu mať viac trpezlivosti, ale aj ochotu pochopiť, pomôcť. Cieľom  „Nadácie“ je pomáhať iným zvládať ťažké životné situácie, krízové situácie, v ktorých sa môže ocitnúť ktokoľvek . Niekedy aj malá pomoc dokáže niekomu druhému zmeniť život. Pomoc jednému človeku nemusí znamenať zmenu celého sveta, ale môže znamenať zmenu sveta pre jedného človeka.

MUDr. Jana Suráková

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ matka Tereza

KONTAKTNÉ OSOBY

PhDr. Viktor Guman

správca nadácie

Rodina je a vždy bude základnou bunkou spoločnosti, ale svojou krehkosťou je  častokrát vystavovaná bojom s nepredvídanými životnými okolnosťami, chorobou či vplyvom prostredia. Preto motto chrániť najcennejšie najlepšie vystihuje zmysel a podstatu našej práce v nadácii.

PhDr. Mária Rusňáková

kontaktná osoba

Mojou úlohou je sprevádzať ľudí, ktorí sa na nás obrátili so žiadosťou o pomoc a vytvárať tak  integračný most medzi nimi, Správnou radou a samosprávou. Zároveň spoločne hľadáme možnosti, ako čo najefektívnejšie pomáhať aj nefinančne, či už ide o sprostredkovanie kontaktov na odborníkov, usmernením alebo radou.
Verím, že investícia do rodín je tou najlepšou investíciou, ktorá buduje našu spoločnosť.