SPRÁVNA RADA NADÁCIE

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Ing. Martin Meričko

Nadácia pre  rodinu je možnosť, ako môžeme pomôcť rodinám v neľahkých životných situáciách a stať sa malou kvapkou  pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú.

Ing. Jozef Kmec, PhD.

Možností ako sa dá pomôcť je veľa. Práca v Nadácii PSK pre podporu rodiny je mojím spôsobom, ako byť nápomocným rodinám v ťažkej životnej situácii.

Ing. Adrian Kaliňak

Ako člen Správnej rady chcem byť aj takýmto spôsobom nápomocný rodinám v našom kraji. Uvedomujem si, že v našom okolí sa nachádza veľa rodín a jednotlivcov, ktorí privítajú akúkoľvek formu pomoci, preto podporujem činnosť nadácie.

Anna Schlosserová

Nadácia pre podporu rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením, špeciálnymi potrebami a rodín v núdzi nie je len „úradným“ názvom spoločného zámeru predsedu PSK a poslancov vyššieho územného celku práve preto, že poskytuje konkrétnu pomoc rodinám.

Stávame sa členmi veľkej rodiny, v ktorej je samozrejmé pomáhať si, deliť sa a napĺňať potreby rodín v núdzi a ťažkostiach práve v kľúčových obdobiach života jej jedincov.

Ďakujem, že smiem byť pri tom…

DOZORNÁ RADA NADÁCIE

Mgr. Jozef Bača

PaedDr. Miroslav Benko

Mgr. Štefan Pčola

KONTAKTNÉ OSOBY

Mgr. Viktor Guman

správca nadácie

Rodina je a vždy bude základnou bunkou spoločnosti, ale svojou krehkosťou je  častokrát vystavovaná bojom s nepredvídanými životnými okolnosťami, chorobou či vplyvom prostredia. Preto motto chrániť najcennejšie najlepšie vystihuje zmysel a podstatu našej práce v nadácii.

Mgr. Danka Brehuvová

kontaktná osoba

Mojou úlohou je sprevádzať ľudí, ktorí sa na nás obrátili so žiadosťou o pomoc a vytvárať tak  integračný most medzi nimi, Správnou radou a samosprávou. Zároveň spoločne hľadáme možnosti, ako čo najefektívnejšie pomáhať aj nefinančne, či už ide o sprostredkovanie kontaktov na odborníkov, usmernením alebo radou.
Verím, že investícia do rodín je tou najlepšou investíciou, ktorá buduje našu spoločnosť.