Naša nadácia je o obyčajných ľuďoch, ktorí spolu s vami, teda tými, ktorí sú ochotní a pripravení pomáhať, dokážu výnimočné veci.
Prinavrátiť úsmev na tváre tých, ktorým náročné životné obdobie a sťažená a často neriešiteľná finančná situácia siahla na rodinné šťastie.

Video s príhovorom predsedu k vzniku Nadácie

Prešovský samosprávny kraj bude pomáhať rodinám.
Poslanci schválili založenie Nadácie PSK pre podporu ľudí v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi.
© Východoslovenská televízia 2019

Erb Prešovský samosprávny kraj

Vznik nadácie

Myšlienka Nadácie PSK pre podporu rodiny v nás pretrvávala už nejaký čas, osudy ľudí žijúcich v našom regióne nám totiž nemôžu byť a nie sú ľahostajné.
A príbehy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii a každodenne sa pasujú s existenciálnymi či ťažkými zdravotnými problémami sme zakaždým vnímali veľmi citlivo.
Vízia o nadácii postupne naberala čoraz reálnejšie kontúry a jej vznik pre nás znamenal prvý a veľmi významný krok k tomu, ako sa priblížiť k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc a ochrániť to najdôležitejšie, svoju rodinu.

Spustenie činnosti

Nadácia PSK pre podporu rodiny spustila svoju oficiálnu činnosť 14.03.2019, to bol deň jej zápisu Ministerstvom vnútra do Registra nadácií pod číslom 203/Na-2002/1206.
Najvyšším orgánom nadácie je Správna rada pozostávajúca z 5 členov, ktorí schvaľujú a usmerňujú činnosť nadácie. Štatutárnym orgánom nadácie je správca, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Hlavnými zdrojmi nadácie sú finančné prostriedky z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, finančné príspevky a dary zo súkromných a verejných zdrojov.
Pre nás, ale hlavne pre vás, predstavuje cestu pomoci ľuďom v neľahkej životnej situácii a hľadá možnosti ako pomôcť, riešenia problémov ťažko skúšaných rodín.

Sme tu pre tých, ktorí nás potrebujú, SME TU PRE RODINU!

Náš cieľ

Pomoc jednotlivcom a rodinám v ich zlej ekonomickej, sociálnej či zdravotnej situácii. Sprostredkovanie kontaktov na najlepších odborníkov a špecialistov.
Aktívne rozhovory medzi tými, ktorí potrebujú pomôcť a tými, ktorí ju dokážu poskytnúť.

Naše priority

Vytvorenie adekvátnych podmienok na život pre naozaj každú rodinu. Aby sa v nej všetci cítili bezpečne, čo je pre zdravý psychický vývin tých najmenších v rodinnom prostredí to najdôležitejšie.
Prioritou je tiež búrať predsudky o ľuďoch so sociálnym znevýhodnením a snažiť sa poukázať na chudobu, ktorá je, žiaľ, všade okolo nás.

Naša vízia

Zmiernenie tlaku v rodinách bojujúcich s náročnou životnou situáciou. Častokrát práve nedostatok financií môže viesť až k narušeniu ich rodinného života a mať za následok neschopnosť zabezpečiť to najhlavnejšie – istoty a naplnenie základných životných potrieb. Chceme, aby bola vaša rodina úspešná, šťastná a zabezpečená.