Spôsobov ako pomáhať je niekoľko a pomoc ako taká sa nikdy  nemíňa svojmu účinku.
Princíp individuálnej filantropie nielen poukazuje na ťažké osudy v našom okolí, ale je zároveň akýmsi štartovacím bodom k motivovaniu ďalších vnímavých a aktívnych ľudí, ktorí chcú, vedia a môžu pomáhať.
Vaše finančné i nefinančné dary sú priamo a v plnej výške použité na podporu rodín v našom regióne.

Finančný dar

Aj malý finančný dar pomôže, jeho výška je len na vás. Rovnako rozhodujete o tom, či
pôjde o jednorazovú alebo pravidelnú pomoc. Poukázaním ľubovoľného finančného príspevku na konto nadácie IBAN:

SK62 0900 0000 0051 5295 2003

nám pomôžete pri realizovaní a dosahovaní našich cieľov.

Vecný dar, služby

Pomoc má rôzne formy a podoby a rozhodne nemusí ísť len o peňažný dar. Môže byť vecný, akým je napríklad nová práčka, detská postieľka, kuchynský sporák... Mnoho rodín ohrozených zhoršenou životnou situáciou víta aj obdarovanie formou služby:
opravou auta, vymaľovaním interiérových stien, prípravou tuhého paliva na vykurovaciu sezónu a pod..

Benefícia

Pomôcť môžete tiež organizovaním firemných aktivít, z ktorých výťažok pomôže rodinám, ktoré to potrebujú. Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte a dohodneme si spoločné stretnutie.

ĎAKUJEME

Chcem pomôcť