V poradí 11. zasadnutie Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny sa uskutočnilo formou per rollam. Programom bolo prerokovanie a schvaľovanie finančných prostriedkov pre 4 rodiny z obcí Ubľa a Michajlov, v ktorých došlo po povodniach k mimoriadnej situácii a vyhláseniu III. stupňa povodňovej aktivity. Sumou 5 900 € pomôžeme s odstránením škôd po povodniach.