Na svojom 10. zasadnutí Správna rada prerozdelila ďalšie finančné prostriedky, ktoré budú smerované pre viac ako 70 žiadateľov. Sumou takmer 28 000 € boli podporené predovšetkým nákladné rehabilitačné pobyty, taktiež zabezpečenie základných životných potrieb, či uhradenie nájmu pre obyvateľov, ktorí zápasia s náročným osudom.  Zároveň bol schválený finančný príspevok pre MyMamy, o.z., pre deti traumatizované násilím prežitým v domácom prostredí.