Dňa 2.5.2024 sa uskutočnilo 9. zasadnutie Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny formou per rollam, na ktorom Správna rada prerozdelila 9461 eur. Programom bolo prerokovanie a schválenie finančných prostriedkov pre Kongregáciu sestier Dominikánok, ktorá nakúpi oblečenie pre deti a ich rodičov z mesta Charkov. Druhá žiadosť bola od mesta Stropkov, kde došlo k požiaru a následnému zhoreniu 9 príbytkov, bez strechy nad hlavou ostalo 49 obyvateľov, z toho 29 detí. Tretia žiadosť bola z obce Výborná, kde rovnako došlo k mimoriadnej situácií – požiaru, ktorá sa na nás obrátila so žiadosťou o pomoc pre 5 rodín v ich neľahkej situácií.