7. zasadnutie Správnej rady

Správna rada Nadácie PSK pre podporu rodiny na svojom 7. zasadnutí prerozdelila finančnú pomoc vo výške 152 – tisíc eur  obciam a cirkvám, ktoré taktiež počítajú škody na svojich majetkoch a budovách. Schválené financie pomôžu 22 žiadateľom z okresov, ktoré postihlo zemetrasenie. Pomocnú roku sme podali mladej rodinke z obce Mlynčeky, ktorá sa ocitla v náročnej situácii. Finančný príspevok vo výške 2 -tisíc eur použijú na stransport zo zahraničia a zabezpečenie potrebných rehabilitácií.