Prešovský samosprávny kraj a spoločnosť 4 SPORT usporiadali v poradí 16. ročník benefičného bowlingového turnaja, ktorého cieľom bolo podporiť dobrú vec.

Celkovo sa stretlo 24 tímov z podnikateľskej či novinárskej obce, ako aj verejnej sféry.

Výťažok  z turnaja, 10 tisíc eur , bol venovaný Nadácii PSK pre podporu rodiny, ktorá ho prerozdelí rodinám a jednotlivcom v našom kraji, ktorí čelia náročným životným situáciám.