Nadácia PSK pre podporu rodiny zasadla v roku 2023 už po šiestykrát, aby rozhodla o ďalšej pomoci pre jednotlivcov a rodiny, ktorí sa ocitli v hmotnej či zdravotnej núdzi.  Pred Vianocami 11. decembra podporila 61 žiadateľov o pomoc, z toho piatich nefinančne a 56 formou finančnej pomoci. Aj vďaka príspevkom od sponzorov a donorov im prerozdelila vyše 29 700 eur. Finančné prostriedky budú použité na zdravotnícke pomôcky, rehabilitácie, ktoré zdravotné poisťovne nepreplácajú, ale aj na zaplatenie cestovného, nájomného alebo nákladov za liečenie, na zabezpečenia stavebného materiálu, paliva na zimu, oblečenia aj potravín. Aktuálne sme pomohli piatim žiadateľom i nefinančným darom, konkrétne sme im darovali automatické pračky.