V areáli sociálnych služieb krízovej intervencie na ulici Pod Táborom v Prešove sa dňa 13.09. uskutočnilo slávnostné odovzdanie nových priestorov nocľahárne Domu sv. Jána Milostivého. Nadácia PSK pre podporu rodiny poskytla financie vo výške 50 000 € na realizáciu tohto projektu.