Verejná zbierka

V termíne od 08.03.2021 do 30.11.2021 prebieha na Úrade PSK verejná zbierka s názvom „Spojme sily pre dobré veci“ registrovanej ministerstvom vnútra pod číslom 000-2021-008236.

Výťažok zo zbierky bude prerozdelený medzi rodiny, ktoré žiadajú o pomoc.