Finančná pomoc pre rodiny 👨‍👩‍👧‍👦 v našom kraji 🎈

Správna rada Nadácie PSK pre podporu rodiny na svojom 8. zasadnutí prerozdelila sumu 16 930 € pre 29 žiadateľov.

Finančné prostriedky budú použité predovšetkým na rehabilitácie pre deti s postihnutím, zabezpečenie základných životných potrieb, zaplatenie nájmu či pokrytie výdavkov na rekonštrukčné práce.

Vnímame, že okolnosti v súčasnej dobe majú nepriaznivý vplyv na mnohé rodiny a spôsobujú im ťažkosti. Podpora tých najzraniteľnejších je teraz naliehavejšia než kedykoľvek predtým ❤️