🟢 Správna rada Nadácie PSK pre podporu rodiny uplynulý týždeň 25.02.2021 prerozdelila ďalšie finančné prostriedky. Celková suma 3 400 € pomôže 4 rodinám v našom kraji, ktoré sa ocitli v mimoriadne ťažkej situácii. Pomoc je určená na náklady spojené s rekonštrukciou domu a bytu po požiari a výbuchu plynu ale aj na rehabilitácie.

🟢 Na tomto zasadnutí bolo schválne zriadenie Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií v Prešovskom kraji, akými sú povodne a iné živelné katastrofy.

🟢 Sme tu naďalej pre všetkých, ktorí pomoc potrebujú