Nadácia PSK pre podporu rodiny znovu podala pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Finančne i materiálne pomohla ďalším vyše 70 žiadateľom z celého kraja.

Medzi 71 žiadateľov bolo prerozdelených viac ako 27-tisíc eur. Jednotlivci a rodiny použijú financie na zabezpečenie základných životných potrieb, ako sú potraviny, ošatenie, nákup palivového dreva. Prostriedky im poslúžia aj pri nevyhnutných opravách v domácnosti, zaplatenie nájmu a rehabilitačné pobyty.