Na aprílovom zasadnutí Správnej rady bol schválený Dodatok č. 1 k Nadačnej listine, ktorý sa rozšíril o možnosť pomoci aj právnickým osobám poskytujúcim služby v sociálnej oblasti. Zároveň bol schválený finančný príspevok v sume 50 000 € pre Gréckokatolícku charitu v Prešove, ktorá ich použije na zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb pre ľudí bez domova. 15 000 € bolo pridelených na nákup elektrocentrál a notebookov pre ľudí na Ukrajine.