Na pôde Nadácie PSK pre podporu rodiny sme začiatkom októbra privítali komisára pre deti Jozefa Mikloška. Prišiel vyjadriť podporu a zároveň načrtol prieniky možnej spolupráce medzi jeho úradom a nadáciou 🤝.

Osobne sa prišli poďakovať rodiny z Prešova a zo Svitu, ktorým nadácia poskytla finančné prostriedky. Stretnutie svojou bezprostrednosťou a úprimnosťou obohatili deti, ktorým nadácia pomohla pri spolufinancovaní potrebných rehabilitácií ❤️