Koncom leta zasadala Správna rada nadácie 15. krát od svojho vzniku.

Tentoraz podala pomocnú ruku 🤲 v 17 prípadoch a medzi žiadateľov prerozdelila vyše 9-tisíc eur.

Rodiny v Prešovskom samosprávnom kraji sa boria so zvyšovaním cien základných potravín či energií. Zvyšujú sa aj ceny rehabilitačných pobytov, ktoré sú pre rozvoj detí s postihnutím veľmi potrebné a dôležité 🩼

Nadácia prvýkrát poskytla finančnú pomoc aj zo svojho nadačného fondu, a to rodine z obce Soľ, ktorej požiar zničil dom 🏡