V tomto neľahkom čase vznikla iniciatíva Prešovského samosprávneho kraja a Nadácie PSK pre podporu rodiny, ktorá má ambíciu zastrešovať všetky neziskové organizácie, občianske združenia, iniciatívy, charitatívne organizácie, mestá a obce, ktoré poskytujú služby pre seniorov a hendikepovaných v čase koronavírusu.

Môže ísť napríklad o rozvoz obedov, nákup potravín, drogérie či liekov, duchovnú službu, venčenie psov, darovanie rúšok, vyzdvihnutie pošty, telefonický rozhovor alebo ďalšiu nevyhnutnú službu, ktorá uľahčí život seniorom, hendikepovaným a ich rodinám najmä v čase celosvetovej pandémie.

Projekt sme sa rozhodli spustiť pre najzraniteľnejšiu časť obyvateľov v Prešovskom kraji, ktorá patrí zároveň aj medzi najohrozenejšiu skupinu. Nie je nám ľahostajné zdravie našich seniorov a ťažko zdravotne postihnutých, preto im chceme v tomto neľahkom období podať pomocnú ruku. Našou ambíciou je, aby nemuseli opúšťať svoje domovy, keď to nie je nevyhnutné.

V uplynulých dňoch sme spustili aj služby call centra – 0800 221 051, kde sa budú môcť obyvatelia kraja bezplatne informovať o službách pre seniorov a hendikepovaných denne od 8.00 do 16.00 hod sedem dní v týždni.