Správna rada nadácie PSK pre podporu rodiny počas 3. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 01.04.2020 formou per rollam prostredníctvom online formulára rozdelila sumu 11 714 € a pomohla tak 15 rodinám, ktoré žiadali o pomoc.

Žiadosti nám prišli z rôznych kútov Prešovského kraja, ktoré popisovali veľmi zlé, až tragické udalosti jednotlivých rodín.

V troch prípadoch sme podporili matky s deťmi, ktoré v priebehu pol roka prišli o živiteľa rodiny. Okrem toho sme podporili aj onkologického pacienta, ktorý sa po návrate z Českej republiky nemal kam vrátiť. Finančné prostriedky mu pokryjú mesačný pobyt v domove ošetrovateľskej starostlivosti

Podporili sme rodiny v okrese Levoča, Sabinov, Poprad, Medzilaborce, Prešov, Svidník, Stropkov a Kežmarok. Tie ich využijú na zabezpečenie základných potrieb do domácnosti, na zdravotné a školské pomôcky, nevyhnutnú rekonštrukciu či splatenie dlhov.

Dúfam, že im aspoň takáto malá pomoc pomôže prekonať toto neľahké obdobie.