V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska sme pomohli rodine, v ktorej sa mama stará o dve predčasne narodené a často choré deti. Žije v skromných podmienkach, ale napriek tomu sa snaží zabezpečiť deťom všetko podľa svojich možností.

Pomoc má veľa foriem a spôsobov.