Naším poslaním je pomáhať.


Dňa 10.12.2019 sa konalo v poradí  2. zasadnutie Správnej rady nadácie, na ktorom členovia schválili rozdelenie 51 975 eur pre obyvateľov postihnutých výbuchom plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Okrem dotácie PSK túto sumu tvoria aj priame vklady od obyvateľov kraja.

Celková suma bola prerozdelená medzi 83 obyvateľov tejto bytovky. Budú ju môcť použiť na pokrytie výdavkov s náhradným ubytovaním, cestovaním, nákupom šatstva, potravín či nového bytového vybavenia alebo kombináciu týchto účelov.

Zároveň bola prerozdelená suma 12 000 € pre 40 žiadateľov o finančný príspevok. Finančné prostriedky budú použité na rehabilitácie, splatenie dlhov na nájomnom, kúpu špeciálneho kočíka, rekonštrukciu bytu či zabezpečenie základných potrieb