Zamestnanci Úradu PSK sa zapojili do Zbierky školských pomôcok SPOJILI SVOJE SILY, ABY POMOHLI ĎEŤOM V NÚDZI

Zbierka školských pomôcok bola určená deťom zo sociálne slabších rodín Nadácie PSK pre podporu rodiny a časť z nich aj Gréckokatolíckej charite Prešov. Prebiehala počas štvrtkového dopoludnia a vyzbieralo sa počas nej veľké množstvo písacích, rysovacích, či výtvarných pomôcok, tašiek, peračníkov, fliaš, boxov i vrecúšok, ktoré pomôžu naplniť všetky školské tašky bez rozdielu.

Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa rozhodli prispieť na dobrú vec – v niektorých prípadoch aj finančne.
A osobitne predsedovi PSK Milanovi Majerskému za jeho darované pomôcky i ďakovné slová, ktoré svojmu tímu za poskytnutú nezištnú pomoc adresoval.