Bowlingový benefečn turnaj 2019

Celkovo 24 tímov sa zúčastnilo Benefičného bowlingového turnaja, ktorý usporiadala prešovská župa. Výťažok z podujatia pomôže rodinám v zlej životnej situácii.

Prešovský samosprávny kraj zorganizoval v spolupráci so spoločnosťou 4 SPORT už po dvanástykrát Benefičný bowlingový turnaj o putovný pohár predsedu PSK. Jeho cieľom bolo pomôcť tým, ktorí sa ocitli v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi. Ani v tomto roku nebola o hráčov núdza. Do turnaja sa zapojilo celkovo 24 tímov.

Podujatie, ktoré sa konalo 25. februára, podporili mnohé významné osobnosti z celého kraja. Sily si zmerali podnikatelia, novinári, poslanci i samotný župan. Dohromady sa podarilo vyzbierať
10-tisíc eur. Výťažok z turnaja bol venovaný Nadácii PSK pre podporu rodiny, ktorá sumu prerozdelí jednotlivcom a rodinám v neľahkej situácii.

Nadácia PSK pre podporu rodiny im rozdelí sumu 10-tisíc eur

„Je mnoho rodín, ktoré sa ocitnú v slepej uličke, pretože sa nevedia dovolať pomoci ani na úradoch, ani v poisťovni. Nedokážu sami zvládnuť situáciu, ktorá sa im prihodila, a preto sa často obracajú na samosprávu. Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny je vynikajúcim nástrojom na to, ako pomôcť týmto ľuďom aspoň čiastočne zmierniť ich momentálny nepriaznivý stav,“ vysvetlil predseda PSK Milan Majerský.

Finančnú pomoc môžu získať rodiny s hendikepovanými deťmi na preplácanie nákladov spojených na rehabilitáciu alebo pomôcky či liečbu, ktoré nevie garantovať štát resp. verejné alebo súkromné poisťovne.

Prostriedky môžu získať aj jednotlivci alebo rodiny, ktorých postihla náhla životná udalosť, teda živelná pohroma, požiar, choroba, pracovný či iný úraz, na základe čoho došlo k ich výraznému zhoršeniu sociálnej situácie a sami si bez cudzej pomoci nedokážu pomôcť. Finančný príspevok je určený aj pre jednotlivcov a rodiny, kde živiteľ rodiny má zmenšenú pracovnú schopnosť alebo je fyzicky či psychicky hendikepovaný.

Nadácia PSK pre podporu rodiny bola schválená krajským parlamentom vlani na decembrovom zastupiteľstve. Zakladateľom nadácie je Prešovský samosprávny kraj.