Zasadnutie správnej rady

Dňa 6. júna 2019 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Správnej rady Nadácie PSK a z jej uznesenia vyplýva, že nadácia prerozdelila finančné prostriedky spolu vo výške 24 470 eur 28 rodinám nášho regiónu, teda všetkým, ktoré si podali žiadosť o pomoc, pričom najväčšia časť týchto prostriedkov putovala práve na rehabilitačné pobyty pre deti v zariadeniach Adeli Medical Center, Centrum Svetielko a na iné rehabilitácie – spolu 20 žiadostí.

Nadácia PSK prerozdelila finančné prostriedky tiež na zabezpečenie rehabilitačných pomôcok, jedla, pomoci po operácii a v oblasti bývania a služieb.