🎁ĎALŠIA POMOC PRE RODINY 👩👨 V NAŠOM KRAJI

🖐Správna rada Nadácie PSK pre podporu rodiny na svojom 9️⃣. zasadnutí podporila 26 rodín sumou viac ako 15 000 €. Do tejto sumy boli zahrnuté aj 2% vašich daní, ktoré ste nám darovali.