🎄PREDVIANOČNÁ POMOC PRE RODINY 👨‍👩‍👧‍👦🎁

Na poslednom zasadnutí Správnej rady v tomto roku sa prerozdelilo viac ako 15 000 € pre 19 žiadateľov.

Pomoc je určená predovšetkým na rehabilitácie, ktoré sú finančne veľmi nákladné, ale aj na zabezpečenie základných životných potrieb či zaplatenie nájmu.Veríme, že naša pomoc im pomôže v tomto neľahkom období

Počas celého roka sme sa snažili pomáhať rodinám naprieč celým krajom

Ďakujeme všetkým, ktorí našu činnosť podporujú akýmkoľvek spôsobom 😉👏