Vďaka zbierke oblečenia a obuvi, do ktorej sa zapojili zamestnanci Úradu PSK Nadácia PSK pre podporu rodiny pomohla obyvateľom obce Toporec. Výťažok zo zbierky napokon tvorilo približne desať krabíc plných odevov, obuvi, teplomerov a ďalších vecí, ktoré by terénne sociálne pracovníčky obce mali prerozdeliť medzi deti z približne dvadsiatich rodín zo znevýhodneného prostredia. Materiálna pomoc v podobe zimného oblečenia však bola poskytnutá aj pre dospelých v Toporci, a to vďaka prebiehajúcej spolupráci nadácie s módnym obchodom.