V poradí 16. zasadnutie Správnej rady nadácie sa uskutočnilo formou per rollam. Programom bolo prerokovanie a schvaľovanie finančných prostriedkov pre 2 rodiny 👨‍👩‍👧‍👦, ktoré sa na nás obrátili so žiadosťou o pomoc v ich neľahkej situácii. Sumou 1 500 € pomôžeme so zabezpečením základných životných potrieb ale aj pri zaobstaraní nového plynového kotla, ktorý bude počas prichádzajúcich zimných mesiacov veľmi potrebný.