Nadácia PSK pre podporu rodiny sa aktuálne angažuje aj v pomoci ukrajinským utečencom. Vďaka svojim sponzorom a donorom pomohla s dovybavením krajských ubytovacích zariadení elektrickými spotrebičmi zabezpečením zdravotníckeho materiálu pre utečencov. Najnovšie schválila na pomoc utečencom prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 27-tisíc eur, ktoré dostala ako finančný dar od slovenského sponzora.