Na svojom 11. zasadnutí Správna rada prerozdelila ďalšie finančné prostriedky, ktoré budú smerované pre 40 žiadateľov. Sumou takmer 15 000 € boli podporené predovšetkým nákladne rehabilitačné pobyty, taktiež zabezpečenie základných životných potrieb, či uhradenie nájmu

Nadácia podporila konkrétne 17 žiadateľov z okresu Prešov, päť z kežmarského okresu, troch z okresu Snina a po dvoch žiadateľov z okresov Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Levoča, Humenné, Bardejov a Poprad. Vyhovelo sa tiež po jednej žiadosti z okresov Stropkov, Svidník a Medzilaborce.