Vďaka finančnej zbierke od zamestnancov Ľubovianskej nemocnice, nadácia nakúpila a distribuovala lieky a zdravotnícky materiál do prihraničnej obce Ubľa, cez ktorú prechádza najviac odídencov z Ukrajiny