Štvrtkové popoludnie dňa 17.09., na ktorom sa stretli členovia Správnej aj Dozornej rady bolo venované žiadateľom, ktorí v uplynulom období požiadali o pomoc, alebo sa ocitli v nepriaznivej situácii spôsobnej aj koronakrízou.

Rozhodnutím Správnej rady bude podporených 29 rodín v sume viac ako 19 000 €. Prerozdelené peniaze budú zväčša použité na rehabilitačné pobyt, ale aj na na zaplatenie nájmu, na zabezpečenie základných životných potrieb či podporu štúdia pre deti. V najbližších dňoch budú pripravené zmluvy, aby sa peniaze dostali k rodinám čím skôr