Druhý májový deň sa konalo v poradí už 1️⃣3️⃣. zasadnutie Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny. Tentokrát sa členovia Správnej rady nestretli osobne, ale hlasovanie prebiehalo formou per rollam 💻 Jediným bodom zasadnutia bolo schválenie prerozdelenia finančných prostriedkov pre utečencov z Ukrajiny z grantu od firmy Philip Morris Slovakia s.r.o. Tieto finančné prostriedky budú použité na nákup potravín, drogérie, školských pomôcok či prenájom sprchovacích boxov.