Pre účely napĺňania zriadeného Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny určeného na riešenie krízových situácií v kraji vzniklo Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi nadáciou rodiny a Prešovským samosprávnym krajom.

V posledných rokoch sa stále častejšie stretávame s výskytom mimoriadnych udalostí v podobe prírodných pohrôm. Povodne, prívalové dažde, veterné smršte, či požiare spôsobujú veľké škody na verejnom i súkromnom majetku. Spolupatričnosť a solidarita obyvateľov Prešovského kraja pri účinnom odstraňovaní ich následkov je preto mimoriadne dôležitá. Nadačný fond Nadácie PSK pre podporu rodiny bol zriadený na riešenie krízových situácií.