Počas pandémie koronavírusu sa formou per rollam uskutočnilo 4. zasadnutie Správnej rady nadácie PSK pre podporu rodiny, na ktorom bol schválený finančný príspevok pre 2 rodiny, ktoré akútne potrebovali pomoc.