Časť výťažku zo zbierky školských pomôcok 📘📎, ktorá sa každoročne realizuje na Úrade PSK, bola na začiatku školského roka odovzdaná terénnym sociálnym pracovníčkam v obci Čirč. Tie budú následne podľa potrieb distribuovať pomôcky do rodín v ich obci, ktoré to najviac potrebujú. Veríme, že tento materiálny dar pomôže rodinám, ale najmä deťom ľahšie zvládnuť aktuálny školský rok 💼