Ďalšiu časť výťažku zo zbierky školských pomôcok, do ktorej sa zapojili zamestnanci Úradu PSK sme odovzdali zástupcom Gréckokatolíckej charity v Prešove. Práve Charita naprieč celým Slovenskom v tomto roku organizuje už 13. ročník tejto zbierky. Cieľom zbierky je naplniť školské tašky žiakov zo sociálne slabších rodín 📗.